Normativa de pràctiques externes

Contenido en el idioma por defecto

Les pràctiques extracurriculars d’alumnes de Grau, Màsters Universitaris i títols propis de la UIB queden regulades per la següent normativa: