Preguntes freqüents

Contenido en el idioma por defecto

Què són les pràctiques en empreses que ofereix la nostra Facultat (FEE)?

Són totes aquelles pràctiques realitzades pels nostres alumnes en empreses i institucions del sector públic o privat que estan acadèmicament tutelades i integrades en els plans d'estudis de la Facultat. La relació entre l'alumne/a i l'empresa és estrictament acadèmica, no laboral (no hi ha contracte de treball).

Quines activitats desenvoluparé durant les pràctiques?

L'alumne/a seleccionat per a una pràctica realitzarà les funcions que l'empresa o la institució especifiqui a la sol·licitud de la pràctica.

Quins tipus de pràctiques hi ha?

Hi ha dos tipus de pràctiques:

 • Pràctiques curriculars, gestionades per la Facultat, de durada 400 hores, i NO són remunerades.
 • Pràctiques extracurriculars, gestionades pel DOIP, de durada variable i SÍ que són remunerades. Aquestes pràctiques (si superen les 400 hores) són convalidables per superar l'assignatura Pràctiques Externes (pràctiques en empreses). Si t'interessen, demana informació al DOIP de la FUE (Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears).

Quins requisits necessit per fer pràctiques?

 • Per fer les pràctiques CURRICULARS cal haver-se matriculat de l'assignatura Pràctiques Externes. Per poder-t’hi matricular, cal que et matriculis de tots els crèdits que et falten per acabar els estudis de grau.
 • Si vols fer pràctiques extracurriculars has d'haver aprovat el 50% dels crèdits del títol de grau.

Si no tinc aprovats encara el 50%, què puc fer?

Res.

Com puc superar l'assignatura Pràctiques Externes?

 • A través de PRÀCTIQUES CURRICULARS (gestionades per la FEE). Matriculant-te de l'assignatura Pràctiques Externes el darrer curs dels estudis i fent les pràctiques que acordis amb la FEE.
 • PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS (gestionades per la FUEIB a través del DOIP-Departament d’Orientació i Inserció Professional). Fent pràctiques a través del DOIP.
 • EXPERIÈNCIA LABORAL. Si tens o has tingut un contracte laboral després d’haver APROVAT el 50% dels crèdits del grau (si és anterior, no serveix), i si la Coordinació de pràctiques troba adients les tasques que realirzis o hagis realitzat. En aquest cas, NO t'has DE MATRICULAR i et reconeixerem l'assignatura (SENSE NOTA).

Quan puc fer pràctiques en empreses?

 • Si fas pràctiques CURRICULARS (gestionades per la FEE), podràs triar entre dos períodes: el primer quadrimestre (novembre-febrer) o el segon quadrimestre (febrer-maig).
 • Si fas pràctiques extracurriculars (gestionades per la FUEIB a través del DOIP), les pots fer en qualsevol moment de l'any, depèn de les ofertes de les empreses.

Un cop matriculats, què hem de fer? Quan tindrem informació?

A l’inici de cada curs acadèmic hi haurà una reunió informativa, en la qual es resoldran tots els detalls i qüestions generals i particulars (la data es farà pública per les vies habituals).

Si encara no estic matriculat/ada, puc fer les pràctiques a l'estiu i després matricular-me?

Si no estau matriculats, NO podeu fer pràctiques curriculars, però sí podeu fer pràctiques extracurriculars, gestionades a través del DOIP.

Si no estic matriculat/ada, puc cercar l'empresa jo, i fer les pràctiques pel meu compte?

 • Sí es possible a través del DOIP, fent pràctiques extracurriculars. En aquest cas és necessari que l'empresa contacti amb el DOIP perque li expliquin les passes corresponents per formalitzar el conveni. Posteriorment, una vegada matriculat de l’assignatura Pràctiques Externes, has de presentar la memòria de les pràctiques fetes.
 • No a través de la Facultat (pràctiques curriculars), ja que no estàs matriculat/ada.

Si estic matriculat/ada, puc cercar jo una empresa per fer-hi les pràctiques?

 • Sí, tant si vols fer pràctiques curriculars com pràctiques extracurriculars.
 • Si vols fer les pràctiques curriculars en una empresa determinada, has de comunicar-ho a la coordinació de pràctiques quan facis la petició d’"Inscripció pràctiques curriculars", i l'empresa ha d'enviar la petició per acollir: ha d’emplenar el formulari disponible a la web denominat "Model de sol·licitud d'alumnes de GRAU (GADE o GECO) en pràctiques".
 • Si vols fer pràctiques extracurriculars en una empresa determinada, segueix les instruccions que t’indiqui el DOIP.

Quin és l'horari quan faig les pràctiques curriculars? Podré fer els exàmens?

Les pràctiques curriculars tenen una durada de 4 mesos, l'horari diari no ha d'excedir les 5 hores i són compatibles amb la realització dels exàmens als quals s’hagin de presentar els/les alumnes

Qui supervisa les meves pràctiques?

L'alumne/a que cursi la pràctica tindrà un tutor d'empresa (que emet informe d'aprofitament i tutela l'alumne a l'empresa) i un tutor acadèmic a la FEE (professor tutor que emet la qualificació final de la pràctica i tutela l'alumne des de la FEE).

Em pot remunerar l'empresa?

No, si les pràctiques són CURRICULARS, l'empresa o institució no et pot remunerar per aquesta pràctica de formació.

Com es fa l'assignació de les empreses i alumnes?

La Facultat encreuarà les ofertes de les empreses amb les peticions dels alumnes, atenent les preferències d’ambdues parts, en funció de criteris com: els períodes de pràctiques, horaris, lloc de realització de les pràctiques o altres preferències establertes.

Si he treballat i vull que es reconegui la meva experiència laboral, què he de fer?

No t’has de matricular de les Pràctiques Externes, ja que pots demanar que te les reconeguin si has treballat amb anterioritat i sempre que sigui després d'aprovar el 50% dels crèdits dels estudis de grau. La petició de reconeixement és el formulari que trobaràs a la web o Aula Digital denominat "Reconeixement de l'experiència laboral".

Qui i com em comunica qui és el meu tutor acadèmic?

Trobaràs el nom del teu tutor acadèmic al primer paràgraf de l’Aula Digital.

A qui hem de lliurar la Memòria de pràctiques? Quan?

Al tutor acadèmic que tens assignat. El termini màxim de lliurament per a la convocatòria de juny és la primera setmana de juny, i fins el dia 1 de setembre per a la convocatòria de setembre.

A més de la Memòria de pràctiques, quins altres documents he de lliurar?

 • Tota la información sobre documentació a lliurar en funció de la modalitat escollida per a superar l’assignatura la trobaràs a l’Aula Digital.

En quin idioma he de lliurar la Memòria de pràctiques?

En català o castellà, inclosos els alumnes del recorregut en anglès. Només l’han de fer en anglès els alumnes que fan les pràctiques a l'estranger.